Obitsu Obi-balls

IJPS-OBQ-NA
Obitsu Obi-balls (fleshtone)
10mm balls x 2/8mm balls x 6/6mm balls x 8 / ABS/POM
¥476
IJPS-OBQ-WH
Obitsu Obi-balls (white skin)
10mm balls x 2/8mm balls x 6/6mm balls x 8 / ABS/POM
¥476